Share Button

โอกาสสุดท้าย ธนาคารพาณิชย์จะเปิดให้แลกธบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมอีก 1.8 ล้านฉบับ ครั้งสุดท้าย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีธนบัตรที่ระลึกที่สามารถจัดสรรให้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ จ่ายแลกให้กับประชาชนได้เพียง 2 แบบ แบบละ 9 แสนฉบับ รวม 1.8 ล้านฉบับ ซึ่งจะเปิดให้แลกพร้อมกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (พรุ่งนี้)

20161104jiggaban14890353_10155491487128916_8611257846403696163_o

1. บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา หกสิบบริบูรณ์ 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา 60 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ
2. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2555) ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ
20161104jiggaban14884493_10155491487343916_8525868273155011168_o

พร้อมกันทุกธนาคาร เงื่อนไขเดียวกัน คือ ให้แลก 1 คนต่อใบ เลือกได้แบบเดียวเท่านั้น เพื่อให้กระจายธนบัตรแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดย แต่ละธนาคาร ได้จัดสรรให้ไป อาทิ
ธนาคารออมสิน ได้รับจัดสรรรวมประมาณ 3 แสนฉบับ เปิดให้ประชาชนแลกที่ สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน และ 117 สาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับจัดสรร 2.5 แสนฉบับ แลกได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ได้รับจัดสรรกว่า 3 แสนฉบับ เปิดแลกสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 56 สาขา และต่างจังหวัด 194 สาขา
ธนาคารกรุงเทพ ได้รับจัดสรร 3.15 แสนฉบับ เปิดแลกทุกสาขาทั่วประเทศ เวลา 08.30 น. ให้ยืนเข้าแถวเพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกได้เลย
ธนาคารทหารไทย เปิดแลก 353 สาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ได้รับจัดสรรกว่า 2 แสนฉบับ ให้แลกทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่า จะเปิดแลก เวลา 08.30 น. ให้ยืนเข้าแถวเพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกได้เลย
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นานา จะเปิดรับบัตรคิว 3,000 คิว ตั้งแต่ 08.00 น. และจะเปิดแลก 08.30 น. แยกแลกเป็น 2 ช่อง คนละ 1 ใบ โดยลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเพื่อแลก

Facebook Comments
Share Button