Share Button

จากเรื่องราวที่เริ่มต้นจากสมัย forward email เมื่อปีช่วงปี 2006 หรือ 2549 ราว 10 ปีมาแล้วนั้น ได้ปรากฎพบจดหมายที่มีเนื้อความ เหมือนกับ จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพฯ ที่ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 แต่จดหมายฉบับที่ส่งต่อกันนั้น ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2547 และลงชื่อ ว.แหวน แต่ต่อมา ได้เพื้ยนไป เป็น สิรินทร
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก pantip.com : http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2006/06/A4478473/A4478473.html
img_9780

เนื้อความในจดหมายฉบับนั้น
ลูกพ่อ
ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนา
ความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ จักตัอง
มีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี นั้นก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้
พ่อขอบอกลูกดังนี้….
1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย
– ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
– พอใจตามสมควรคือทำงาน
ให้มีความพอใจ เหมาะสมแก่งาน
– ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปราถนา ให้ภาวนาว่า มีลาภมียศ
สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า”ชั่งมัน”
img_9785
ตามจริงต้นฉบับเดิมมีเพียงเท่านี้ แต่สำหรับปัจจุบันที่มีกำกับด้วยว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่” ไม่ทราบว่าที่มามาจากที่ใด
ข้อมูลจาก ทีวีพูล ออนไลน์
img_9783

ทางทีมงานมิได้มุ่งหวังจะให้มองเป็นข้อความไม่ดี ความหมายในการสอนเป็นคำสอนที่ดี แต่อาจมีการปรับแต่งหรือบิดหพริ้วขึ้นจากความตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตาม หวังว่าผู้อ่าน หรือผู้ใดรู้ถึงที่มาหรือ สามารถเช็ดที่มาได้นั้น รบกวนแจ้งข้อมูลให้กับทางทีมงานด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
ทีมงาน เวป จิกกะบาล.คอม

Facebook Comments
Share Button