Share Button

“สันติภาพวิทยา” เพื่อที่จะระดมทุน โดยได้มีการสร้าง ห้องน้ำ และ อาคารเรียนของเด็กเล็กไปแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนให้แก่เด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น

อ๊อด คีรีบูน หนึ่ง อีทีซี สันติภาพวิทยาคอนเสิร์ต


 

 

โรส ศิรินทิพย์ นนท์ ธนนท์ -สันติภาพวิทยา คอนเสิร์ต


นนท์ ธนนท์ -สันติภาพวิทยา คอนเสิร์ต

 


 

 

บรรยากาศงานคอนเสิร์ตที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See More Photo

โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยบูรณะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และได้รับทราบว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภักดี มีความต้องการที่จะสร้างอาคารเรียน จึงได้รวมกลุ่มกัน ในชื่อ “สันติภาพวิทยา” เพื่อที่จะระดมทุน โดยได้มีการสร้าง ห้องน้ำ และ อาคารเรียนของเด็กเล็กไปแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนให้แก่เด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน และจำเป็นต้องมีคุณครูเพื่อเป็นผู้มอบความรู้กับลูกศิษย์ แต่ทว่าในพื้นที่ของ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลานั้นเกิดปัญหาขาดแคลนทั้งอาคารเรียนและคุณครูเนื่องจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2547 ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้ขาดโอกาสในการเรียนแม้กระทั้งการศึกษาภาคบังคับ ที่เด็กไทยทุกคนจำเป็นต้องได้รับ เนื่องจากสาเหตุนี้ทำให้เด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาไทย ใช้ได้เพียงภาษาถิ่น ขาดความเข้าใจในความเป็นชาติ ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมเราต้องเคารพธงชาติ หรือร้องเพลงชาติไปทำไม มากไปกว่านั้น ถ้าหากจะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือ โรงเรียนที่พร้อมก็อยู่ห่างไกล เดินทางลำบาก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัย
ดังนั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ไม่ต้องเดินทางไกล และมีความปลอดภัยในชีวิต พวกเราจึงตระหนักว่าโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยโดยหน่วยงาน ตชด. 44 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยมอบความรู้ทั้งเรื่องการเรียนหนังสือ และความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และชุมชน
ขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน พื้นที่กว่า 66 ไร่ พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ และอาคารเรียนเด็กเล็ก 1 ชั้น แต่ทว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดทีจะระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนรวม 2 ชั้น เพื่อที่จะให้เด็ก เยาวชน และชุมชนได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ และเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน

เราจึงจัดทำโครงการการกุศลนี้ขึ้นเพื่อ
– เพื่อระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนรวม 2 ชั้น แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
– เพื่อเป็นแหล่งการเรียนหนังสือถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
– เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยตชด. 44 ที่เป็นผู้ทำการสอน
– เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำราชอาณาจักรไทย

Facebook Comments
Share Button