Share Button

กกพ. ชวนส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ชิงรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

กรุงเทพฯ – เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” พร้อม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป อายุต้ังแต่ 16 – 25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในรูปแบบทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 3 คน ในหัวข้อการประกวด ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล สำหรับนำไปพัฒนาชุมชนของคุณเอง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ พระราม 4

ในยุคที่ Digital Disruption นี้ โลกได้หมุนเร็วขึ้น การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีได้สร้างนวัตกรรมมากมาย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ในหัวข้อการประกวด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงไอเดีย และมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือชุมชนของตนเองในฐานะประชาชน โดยมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า และได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนเยาวชน ในพื้นที่ 13 เขตที่ตั้งโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สระบุรี, ชลบุรี, กรุงเทพมหานคร, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ราชบุรี และกาญจนบุรี ให้มีรายได้ และนำความรู้ ความเข้าใจไปต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนและประสิทธิภาพ


โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครพร้อมส่งผลงานการคลิปวิดีโอ แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ผ่านหัวข้อ “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” และภายในงาน ได้รับเกียรติจาก Creator นักคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณโหน่ง วงศ์ทะนง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวที่สําเร็จ เริ่มต้นที่ กล้าก้าว” เพื่อเปิดไอเดีย แนะนำเทคนิคและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการจัดทำ คลิปวิดีโอ ให้น้องๆ ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้

ห้ามพลาด โอกาสดี ๆ ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแสดงแนวความคิดที่มีต่อชุมชนของตนเอง ผ่านคลิปวิีดิโออย่างสร้างสรรค์

ภายใต้หัวข้อ “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ความยาว ไม่เกิน 5 นาที ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล สำหรับนำไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเอง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมพบกับ Marketer เเละ Creator ในกิจกรรม Road Show ที่จะลงพื้นรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 13 เขต เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เเก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการทำคลิปวิดีโอครั้งนี้

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 18 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/clickidea หรือ ติดต่อสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-287-2858

Facebook Comments
Share Button