Share Button

คริส – พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ชวนคู่แฝด เอเจ – ชยพล จุฑามาศ และเจเจ – ชยกร จุฑามาศ ร่วมรณรงค์ “น้ำบาดาลสะอาด ปลอดภัย ใกล้ตัว” เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้ให้คนรุ่นใหม่ รู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสำรวจ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับประชาชน

คริส – พีรวัส แสงโพธิรัตน์ เปิดเผยว่า “น้ำบาดาล ถือว่าสะอาดมากเลยนะครับ เพราะผ่านการกรองตามธรรมชาติ โดยผ่านการกรองด้วยชั้นดิน ชั้นหินหลายชั้นครับ เมื่อถูกขุดเจาะขึ้นมาใช้อย่างถูกวิธี และมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำจะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำ ซึ่งผมอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วน้ำที่เราดื่มกินกัน ส่วนใหญ่มีการนำ
น้ำบาดาลมาใช้ในการผลิต และนอกจากนี้ เกษตรกรยังนิยมนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย เนื่องจากน้ำบาดาลมีความสะอาด และไม่มีสารปนเปื้อน ที่สำคัญในอีกหลายประเทศ ก็เริ่มใช้น้ำบาดาลกันแบบ 100% แล้วนะครับ ผมอยากให้ทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำบาดาลว่า สะอาด ปลอดภัย และอยู่ใกล้ตัวเราครับ”

เอเจ – ชยพล จุฑามาศ เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้ ผมคิดว่า น้ำบาดาล เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งน้ำที่อยู่ใต้ดิน อาจจะไม่สะอาดพอ ที่จะนำมาดื่มหรือใช้ได้ แต่เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้มาทดลองด้วยตัวเอง ทำให้ได้เห็นว่า น้ำบาดาลไม่ได้สกปรกอย่างที่คิดนะครับ ถึงแม้จะเป็นน้ำที่เกิดขึ้นใต้ดินตามธรรมชาติ แต่หากผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐาน ก็สามารถทำให้น้ำบาดาลมีความสะอาด และผมได้ทดลองดื่มแล้ว ขอบอกเลยว่าไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งสกปรก
เจือปนอยู่เลย รสชาติเหมือนน้ำธรรมดาทั่วไปเลยครับ”
เจเจ – ชยกร จุฑามาศ เปิดเผยว่า “เคยคิดว่า น้ำบาดาล เป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ไกลตัวเรา เมื่อก่อนหากบอกให้ผมดื่มน้ำบาดาล ผมก็คงลังเลใจ เพราะยังไม่มีความมั่นใจต่อน้ำบาดาล เพิ่งทราบข้อมูลว่า จริงๆ แล้ว น้ำส่วนใหญ่ที่เราดื่มกันอยู่ ก็มีส่วนประกอบของน้ำบาดาล เช่น น้ำแร่ น้ำอัดลม เมื่อผมได้ลองดื่ม ก็รู้สึกสะอาดเหมือนเราดื่มน้ำปกติ ผมคิดว่าสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าน้ำบาดาลไม่เหมาะกับการนำมาใช้ประกอบอาหาร หรือดื่มกิน เป็นเพราะยังไม่ทราบถึงกระบวนการ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ถ้าเราเปิดใจศึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาลให้ดี ความคิดจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับ เพราะมีขั้นตอนที่ปลอดภัย มีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และขั้นตอนต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้แน่นอนว่า น้ำบาดาล สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองครับ”

Facebook Comments
Share Button