ละครเวที “ม่านประเพณี ประกาศิตอาญาสวรรค์” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาร่วมแสดงในบท “พระมหาเทวีสวรรค์” นำแสดงโดย กัญภัส ศรีณรงค์ (ป่าน Vie Trio), ณัฏฐ์ ทิว ไผ่งาม พร้อมเปิดแสดงรอบกาล่าในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา น.…
Continue Reading