สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รับบัตรคิว เวลา น. เริ่มจ่ายแลก เวลา - น. จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก…
Continue Reading