เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ยังมิได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ออกใช้ในรัชกาล ด้วยระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๓ อยู่ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เหรียญกษาปณ์ เหรียญแรกในรัชกาลจึงออกใช้ ซึ่งโดยขนบของเงินตราไทยในส่วนที่เป็นเหรียญกษาปณ์ จะนับเริ่มจากชนิดราคาสูงไปยังราคาต่ำ ดังนั้นเหรียญแรกในรัชกาลคือ เหรียญอลูมิเนียมบรอนซ์ หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันว่าเหรียญทองเหลือง…
Continue Reading