Tag archives for เปิดแลก

Society

#ธนารักษ์ #จันทบุรี #เปิดแลก #เหรียญ #สุดท้าย #21พยนี้

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)” เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันละ 600 ชุด) แจกบัตรคิวเวลา น.จ่ายแลกเหรียญเวลา ๘.00 น. สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เหรียญ ราคาเหรียญละ…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #ในหลวง #รัชกาลที่9 #23พย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหรียญเดี่ยว จำนวน 3,000 เหรียญ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดสิทธ์ิให้แลก 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชที่สนใจจะเก็บเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง…
Continue Reading
Society

#กรุงไทย เปิดแลก ธนบัตรที่ระลึก #9พฤศจิกายนนี้

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้ลูกค้า ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึก ที่ได้รับการจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา 60 บาท จำนวน 155,000 ฉบับ และ ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย…
Continue Reading
Society

ธ. #ออมสิน #เปิดแลก #แบงก์ที่ระลึก อีก 2 รุ่น 2-3 แสนฉบับ #9พยนี้

ธ.ออมสิน เปิดแลกแบงก์ที่ระลึกอีก 2 รุ่น 2-3 แสนฉบับ ในวันที่ 9 พ.ย. 2559 ตั้งแต่ น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนบัตรที่ระลึกจะหมด โดยสามารถแลกได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอีก 117 สาขา ธนาคารออมสินจะเปิดให้แลกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกจำนวน 2 รุ่น 1.…
Continue Reading
Society

TMB #เปิดแลก #ธนบัตรที่ระลึก #60บาท #100บาท #9พฤศจิกายนนี้

TMB จะเปิดให้บริการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ ภาพจาก : @TMB 1.บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ชนิดราคา 60 บาท แลกในราคา 60 บาท 2.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ…
Continue Reading
Bussiness & Marketing

#ไทยพาณิชย์ เปิดแลก #ธนบัตรที่ระลึก #28ตุลาคมนี้ #ฉลองสิริราชสมบัติ #70ปี 9มิถุนายน2559 , #7รอบ 5ธันวาคม2554

ธนาคารไทยพาณิชย์ จะจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึก ให้แก่ประชาชนในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมี ธนบัตรที่ระลึก 2 แบบ ใน 2 วาระ ได้แก่ 1 ธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 175,000…
Continue Reading
Bussiness & Marketing

#ธปน แจ้ง #กำหนดการ #เปิดแลก #ธนบัตรที่ระลึก ของ #ธนาคารพาณิชย์

ศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ขณะนี้ ประชาชนสามารถ และ ธนบัตรที่ระลึก จาก ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ตามกำหนดการ ดังนี้ แต่ละธนาคารต่างก็รวบรวมธนบัตรที่ระลึกที่พอมีเหลือเก็บไว้ในสต๊อก ออกมาให้ประชาชนแลก เท่าที่ได้รับแจ้งแต่ละธนาคารก็มีจำนวนเหลืออยู่ไม่กี่แบบและจำนวนไม่มากนัก อาจไม่ได้แจกจ่ายไปทุกสาขา ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละธนาคาร ดังนั้นควรสอบถามจากธนาคารโดยตรง ข้อมูลและ ภาพ จาก : @BanknoteOperationCenters
Continue Reading
Society

#ธนาคารกรุงไทย #เปิดแลก #ธนบัตรที่ระลึก 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 #27ตุลาคมนี้

ธนาคารกรุงไทยได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอเบิกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และได้รับการจัดสรรธนบัตรชนิดราคา 100 บาท จ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคาชุดละ 200 บาท จำนวน 200,000 ชุด ซึ่งธนาคารจะเปิดให้จ่ายแลกในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนบัตรหมด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!