เจอรี่บลูเบอรี่ หรือ เจอรี่ แห่งวง หรือ ศศิศ มิลินทวณิช รู้จักกันในนามของ มือกีตาร์ 2 Days Ago Kids, หรือ กีตาร์, เปียโน, คีย์บอร์ด ของ หรือ ศิลปินเดียว อัลบั้มเดี่ยว JerryBlueberry ภาพ และข้อมูลจาก…
Continue Reading