Tag archives for ออมสิน

Society

#ธปท #ให้แลก #ธนบัตรที่ระลึก #พร้อมกันทุกธนาคาร #รอบสุดท้าย #เช็คเวลา #รับบัตรคิว

โอกาสสุดท้าย ธนาคารพาณิชย์จะเปิดให้แลกธบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมอีก ล้านฉบับ ครั้งสุดท้าย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีธนบัตรที่ระลึกที่สามารถจัดสรรให้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ จ่ายแลกให้กับประชาชนได้เพียง 2 แบบ แบบละ 9 แสนฉบับ รวม ล้านฉบับ ซึ่งจะเปิดให้แลกพร้อมกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (พรุ่งนี้) 1.…
Continue Reading
Society

ธ. #ออมสิน #เปิดแลก #แบงก์ที่ระลึก อีก 2 รุ่น 2-3 แสนฉบับ #9พยนี้

ธ.ออมสิน เปิดแลกแบงก์ที่ระลึกอีก 2 รุ่น 2-3 แสนฉบับ ในวันที่ 9 พ.ย. 2559 ตั้งแต่ น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนบัตรที่ระลึกจะหมด โดยสามารถแลกได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอีก 117 สาขา ธนาคารออมสินจะเปิดให้แลกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกจำนวน 2 รุ่น 1.…
Continue Reading
Bussiness & Marketing

#กระปุกออมสิน #ครองราชย์70ปี ธนาคาร #ออมสิน #มีจำนวนจำกัด

ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “น้อมนำพระราชดำรัส…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ของการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดสำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน มาเป็นแนวทางสื่อไปถึงประชาชนและผู้ฝากเงิน จัดนิทรรศการในชื่อ “พระมหากษัตริย์นักออม…สู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน” แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ โซนที่ 1…
Continue Reading
Eating & Living

ออมสิน เปิดให้แลก #ธนบัตร84พรรษาในหลวง #ทั่วประเทศ #26ตุลาคมนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกครั้ง ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสิน 1,550 แห่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของธนาคารฯ น.เป็นต้นไป โดยเป็นชนิดธนบัตร…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!