ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปเข้าเฝ้า ถวายบังคมสักการะ พระบรมศพ สำนักพระราชวังได้จัดให้มีการรับบัตรคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง เวลา น. วันละ 45,000 ใบ เข้าเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 08:00-21:00น. ภาพจาก : kachon และ มติชน online สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
Continue Reading