Tag archives for ราชินี

สำนักพระราชวัง ชี้แจง การเขียนพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในเวลานี้

สำนักพระราชวัง ชี้แจง การเขียนพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในเวลานี้นั้น ให้ต่อท้ายพระนาม หรือ พระอิสริยยศ ด้วย "ในรัชกาลที่ ๙" การกล่าวถึง และ/หรือ เขียนพระนามเต็มของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวลานี้ ให้เขียนว่า…
Continue Reading
ข่าวประชาสัมพันธ์ & หมวดอื่นๆ

#ธนารักษ์ #จ่ายจอง #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก #ราชินี #26ธันวาคม 2559

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กำหนดการจ่าย จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
Continue Reading
Society

ธนารักษ์เตรียมจัดนิทรรศการเหรียญ ร. 9 – จัดชุดให้ประชาชนเก็บเป็นที่ระลึก

ประชาชนสนใจหาสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเหรียญหมดเวียน,เหรียญที่ระลึก, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ จำนวน 3-4 ล้านเหรียญ ที่ยังมีให้เก็บสะสม เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ที่มีราคาหน้าเหรียญ มีหลายวาระพิเศษ เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 นั้น มีทั้งหมด 6 แบบ คือ 1.…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!