สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท 2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา…
Continue Reading