Tag archives for จ่ายแลก

Trendy Technology

#เหรียญกษาปณ์ #ที่ระลึก #50ปี #BOI #บรรจุตลับ #30บาท #จ่ายแลก #7ธคนี้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ จะจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ชนิดราคา 20 บาทบรรจุตลับ จ่ายแลกในราคาเหรียญละ 30 บาท ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นนทบุรี เปิดจ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก 18พย #วันแรก

ธนารักษ์พื้นที่ นนทบุรี เริ่มเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30น. เป็นวันแรก คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดที่ยังมีเหรียญที่ระลึกให้แลกมากที่สุดในปัจจุบัน สอบถามโทร 02-580-0729 CR:กรมธนารักษ์
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #อยุธยา ให้จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก #20บาท #30บาท

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริคอลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดการจำหน่ายจ่ายแลก ราคาเหรียญละ 20 บาท และเหรียญละ 30 บาท (ใส่ตลับ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #ในหลวง #รัชกาลที่9 #23พย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหรียญเดี่ยว จำนวน 3,000 เหรียญ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดสิทธ์ิให้แลก 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชที่สนใจจะเก็บเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง…
Continue Reading
Society

#อัพเดท #ธนารักษ์ พื้นที่ #ยังมี #เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลกเหรียญ #15พย59

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน 3 วาระ มาจัดแลก 1 คน 1 บัตร 1 สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท 2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #ฉะเชิงเทรา #จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก พร้อมกัน #4วาระ #14พยนี้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รับบัตรคิว เวลา น. เริ่มจ่ายแลก เวลา - น. จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก…
Continue Reading
Society

#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรา รังสิต

#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรารังสิต (โรงกษาปณ์ รังสิต) ในวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ แบ่งเป็น สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ในแต่ละวัน และผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อจองคิวไว้ สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ มีสิทธิ์แลกเหรียญที่ระลึกได้ ดังนี้ 1. เหรียญ 10 บาท 100…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #เปิดแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 14พยนี้ 8.30น. ทั่วประเทศ

 หน่วยจ่ายแลกเหร๊ยญกรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดชุด ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ มาจัดแลก ชุดละ 60 บาท จำนวน 1000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท 2. เหรียญเฉลิมพระชนม…
Continue Reading
Society

ธปท จัดสรร ธนบัตรที่ระลึก ให้ #กรุงศรี 1.5แสน #จ่ายแลก #9พยนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดสรร ธนบัตรที่ระลึก และ บัตรธนาคาร ให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดจ่ายแลก วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับการจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จำนวน 2 รูปแบบ 1. บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา…
Continue Reading
Eating & Living

#ธปท #เปิดแลก #ธนบัตรที่ระลึก #บัตรธนาคาร #9พยนี้ #60 #100 #5ธันวา2530 #2545

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยศูนย์จัดการธนบัตร แจ้งว่า "ตามที่มีประชาชนจำนวนมากสอบถามเข้ามาว่า "หลังจากนี้จะมีธนบัตรที่ระลึกให้แลกอีกหรือไม่ และมีธนาคารไหนเปิดให้แลกอีกบ้าง?" ขอเรียนว่า ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะนำธนบัตรที่ระลึก 2 แบบตามภาพมาให้แลกในวันที่ 9 พ.ย. 2559 สำหรับรายละเอียดว่า สาขาใดบ้าง ธนาคารพาณิชย์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป" 1. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!