Share Button

โอ๊ต ปราโมทย์ อัพเดท ทุกเรื่อง ตอบทุกคำถาม ทั้งของตนเอง ของเพื่อนๆ ทั้ง 7P อาทิ เป๊ก ผลิตโชค, เป๊ก เปรมณัช , เป๊ก Zeal, ป๊อป ปองกูล, พลอย หอวัง , พีท , ปั้นจั่น และอื่นๆ อาการป่วย ผลงานใหม่ คอนเสิร์ตใหญ่ WHITEHAUS2 และ ทัวร์แอลเอ กับ เป๊ก ผลิตโชค

Facebook Comments
Share Button