Share Button

พิจิกา จิตตะปุตตะ
เพลงพระราชานิพนธ์ที่ประทับใจในเวลานี้ คือ เพลง ECHO และ พรที่ได้รับจากพระองค์ไว้เตือนใจตน คือ “จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์”


เพลง ECHO หรือ เพลง แว่ว

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๑ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย เพลงนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙

“จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์” นี่เป็นส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ระหว่างที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินออก ณ พระที่นั่งดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ซึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สื่อมวลชนเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มล่าสุดของพระองค์ท่านเรื่อง “พระมหาชนก” เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ “หนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้า หนังสือนี้ไม่มีที่เทียม และจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่าน ต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดคนเราทำอะไรต้องมีความเพียร ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์” ข้อมูลจาก เวปไซต์ กระทรวงศึษาธิการ
และ จาก ส.ค.ส. พระราชทานในปี 2558

ปี พ.ศ. 2558


ECHO
Echo – of a sweet melody of tender love
keeps bringing memory from heaven above.
Soft lights – Gliding through empty space ‘yond cloudy skies, remind me of your dear face and lovelight in your eyes.
How – I long to be with you Once again.
Hope – and pray, oh yes I do,all in vain.
Our Song – of it is nothing left but the echo.
Though time is unforgiving I know Our love will Linger on For eternity.

แว่ว
เพลงแว่วแผ่วกังวานหวานใดปานเพลงรักระรื่น กลับคะนึงถึงวันคืน เคยชิดชื่นอุรา แสงนวลประกายฉาย ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา เปรียบวงพักตร์ผ่องเพี้ยงจันทรา นวลแสงแววตาประกาย หวังประสบ ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย รักมิหน่าย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง ร้าวรอนเพลงสะท้อน แต่สำเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง โลกเรานี้แท้ไม่มียืนยง แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน ร้าวรอน เพลงสะท้อน แต่สำเนียง เพียงแผ่วแผ่วดัง โลกเรานี้ ที่แท้ไม่มี ยืนยง แต่ความรัก เราจีรัง คงคุ่ฟ้า ยั่งยืน

Facebook Comments
Share Button