Share Button

อสมท ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙” ถวายอาลัยในหลวงร. ๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรพันธมิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดการแสดงชุดใหญ่ ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ในงาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยทีมพิธีกรไนน์เอ็นฯ และ ทีมพิธีกรตกมันส์บันเทิง เผยว่า


“สำหรับการแสดงนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวบรวม ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงทั้งหมดใหม่ โดยจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยหลากหลายรูปแบบจำนวน 9 ชุดการแสดง สลับกับการสนทนาบนเวทีผสมผสานศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนงอย่างลงตัว และจัดแสดงในชื่อชุด “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙” ประกอบด้วย การแสดงชุดสักการะเทวราช,การแสดงชุดนักษัตร,การแสดงขับไม้บัณเฑาะว์และขับเสภา ชุด พุทธรักษาบูชาพ่อ,การเสวนาหน้าม่านเรื่อง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการนาฏศิลป์ไทย,การแสดงรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฑ์เกี้ยวนางเบญจกาย,การแสดงชุดรับขวัญข้าว,การบรรเลงขับร้องปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระมหาชนก,การแสดงชุดกรุงเทพฯ,การแสดงชุดคิดบวกสิปป์ โดยทุกชุดถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ และร่วมถ่ายทอดความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้สร้างความสุขความร่มเย็นให้กับชาติไทยมาตลอด 70 ปี โดยนำกระแสพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท มาดัดแปลงเป็นการแสดงสุดวิจิตรจากหัวใจชาวบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อถวายความจงรักภักดีสถิตในดวงชีวันนิรันดร ซึ่งทั้ง 9 ชุดอำนวยการแสดงโดย ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ,รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภายในงานยังมีการแจกปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน”
ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนร่วมชมงาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” กับการแสดงชุดใหญ่ ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าชมการแสดงครั้งนี้ได้ที่ โทร. 02-2016076 หรือเว็บไซต์ www.mcot.net/followthekingfootprint / FB : nineentertain

รายละเอียดการแสดง
การแสดงชุดที่ 1 การแสดงชุด “สักการะเทวราช”
การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่มีการแสดงมหรสพในคืนแรกหลังพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ เป็นการแสดงเพื่อแสดงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การแสดงชุดที่ 2 การแสดงชุด “นักษัตร”
การแสดงสร้างสรรค์ใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การแสดงชุดที่ 3 การแสดงขับไม้บัณเฑาะว์และขับเสภา ชุด พุทธรักษาบูชาพ่อ
การแสดงแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ทรงใช้ทศพิธราชธรรมปกครองแผ่นดิน จะทรงสถิตในชีวันนิรันดร ซึ่งใช้ประกอบเพลงสำเนียงมอญ ถ่ายทอดอารมณ์โศกเศร้าแทนความอาลัย ซึ่งนักแสดงจะร่ายรำนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนัก พระ-นางรำหมู่พร้อมกันนุ่งโจงกระเบนสีดำและประดับเข็มกลัดดอกพุทธรักษาติดริบบิ้นสีดำไว้ที่หน้าอก ดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้สีเหลือง สัญลักษณ์วันพ่อ มีการขับเสภาพุทธรักษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บูชาพ่อ โดย ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นหลังเสด็จสวรรคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การแสดงชุดที่ 4 การเสวนาหน้าม่านเรื่อง “ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการนาฏศิลป์ไทย”
โดย 1. ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ
3. อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ และพระอาจารย์สอนโขนในรัชกาลที่ ๑๐
4. อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย

การแสดงชุดที่ 5 การแสดงรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฑ์เกี้ยวนางเบญจกาย
การแสดงที่รังสรรค์ขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นชุดการแสดงที่งดงามเข้าใจง่าย ถ่ายทอดการแสดงอันทรงคุณค่าของชาติได้อย่างดงาม ผ่านนาฏศิลป์ที่อ่อนช้อย ดนตรีที่ไพเราะ และบทในวรรณคดีที่ล้ำค่า

การแสดงชุดที่ 6 การแสดงชุด “รับขวัญข้าว”
การแสดงที่น้อมนำพระราชดำรัสเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำการเกษตรแบบพอเพียงมาดัดแปลงเป็นการแสดงอันเรียบง่ายแต่สวยงาม สะท้อนวิถีชีวิตท้องทุ่งแห่งความร่มเย็นเป็นสุข เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำหน้าที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ

การแสดงชุดที่ 7 การบรรเลงขับร้องปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระมหาชนก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มาถ่ายทอดเป็นการแสดงชุด พิเศษผ่านท่วงทำนองแบบไทยแท้โดยวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ที่หาชมได้ยาก นำแสดงโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เคยได้รับเชิญให้รับบทพระมหาชนกคนแรกของไทย และได้รับการชื่นชมอย่างมากว่าเป็นนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดลีลาการรำตามแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

การแสดงชุดที่ 8 การแสดงชุด “กรุงเทพฯ”
การแสดงที่รังสรรค์จากแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทยที่มีความเจริญในทุกด้านควบคู่ไปกับความสุขของคนที่เติบโตขึ้นใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สมกับความหมายของเมืองที่ว่า “กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้าง”

การแสดงชุดที่ 9 การแสดงชุด “คิดบวกสิปป์”
การแสดงร่วมสมัยที่ใช้แสงและเงาสะกดผู้ชมถ่ายทอดเนื้อหาแห่งพระบารมีและความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

Facebook Comments
Share Button