Share Button

หนุ่นเจนเนเรชั่นซีผลิตคลิปข่าวต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี สำหรับโครงการประกวดสารคดีข่าว “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” หรือ “Panasonic Kid Witness News(KWN)” ที่ทาง “พานาโซนิค” พลักดันศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านไอทีและเทคโนโลยีของเด็ก ‘Gen z’ ไทยระดับประถมรวมถึงมัธยมให้ทัดเที่ยมนานาชาติมาโดยตลอด ล่าสุดก็ได้ประกาศผลผู้ชนะไปหมาดๆ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี มร.ทาเคชิ โนะโมะโตะ ซีอีโอกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลให้กับแชมป์ ‘KWN 2016’ ซึ่งปีนี้ “ทีมสายย่อ” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ส่งผลงานเรื่อง ‘THE WINNER’ ที่หยิบยกมุมมองโดยแฝงแง่คิดด้านความพยายามและความอุตสาหะเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ต้องตาสัมผัสใจคณะกรรมการทั้ง 5 คน อาทิ คุณศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผช.ผจก. ทั่วไป บ. พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณทรงพล จั่นลา โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ จาก a day studio, คุณสนมพร ฉิมเฉลิม รอง ผอ.ฝ่ายข่าวช่อง 3, คุณพัฒนะ จิรวงศ์ ผกก.สารคดี และ อ.ลักษณา คล้ายแก้ว นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ม.รังสิต จนคว้าชัยชนะไปอย่างเป็นเอกฉันท์ ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 1 “ทีม WishSource” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าไปจากผลงานเรื่อง ‘DEAD END’ ที่นำเสนอประเด็นเรื่องโรคจิตเภทที่กำลังคุกคามหลายครอบครัวในสังคมไทย ด้าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ “ทีม SLOTH” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กับผลงานเรื่อง ‘The Different World’ เลือกถ่ายทอดเรื่องราวของผู้พิการที่มีจิตใจงดงามตรงข้ามกับผู้สมบูรณ์พร้อมแต่มีความคิดติดลบ


นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ อาทิ K-FACTOR ซึ่ง “ทีมอมยิ้ม” จากโรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 ส่งผลงานเรื่อง ‘ฮีโร่น้อย’ รับไป รางวัล Production Award “ทีมมิตรภูษา” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คว้าจากผลงานเรื่อง ‘SK8’ รางวัล Creativity Award “ทีม Home School Studio” เจ้าของผลงานเรื่อง ‘SPORT IS GOOD FOR ALL’ จากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซิวไป ส่วนรางวัล Documentary Award ตกเป็นของ “ทีม Wicker” จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ผลงานเรื่อง ‘ไหลรวมคุณค่า’ ได้ไป และรางวัล Editing Award “ทีม Speed” เจ้าของผลงานเรื่อง ‘Send’ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คว้าไป ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 8 ทีม ที่คว้ารางวัลในเวทีปั้นเยาวชนคนผลิตข่าวรุ่นใหม่ก้าวสู่วงการสื่อสารมวลชนในอนาคต กับโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค PANASONIC KID WITNESS NEWS 2016” ที่ มุ่งมั่นพยายามจนสามารถคว้าชัยในเวทีระดับประเทศในปีนี้ได้ และขอส่งกำลังใจสำหรับแชมป์ที่ต้องไปลุ้นผลการประกวดต่อในเวทีระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ‘Gen z’ ไทยแลนด์สู้ๆ !!!

สรุป 8 ทีมที่ได้รับรางวัล โครงการ “PANASONIC KID WITNESS NEWS 2016” ได้แก่

โฉมหน้าแชมป์ปีนี้
“ทีมสายย่อ” จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คว้าชัยชนะจากโครงการ “PANASONIC KID WITNESS NEWS 2016” ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ชนะใจคณะกรรมการด้วยผลงานเรื่อง เรื่อง “THE WINNER” ที่หยิบยกมุมมองโดยแฝงแง่คิดด้านความพยายามและความอุตสาหะเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

รองชนะเลิศอันดับ 1
“ทีม WishSource” จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง ‘DEAD END’ ที่นำเสนอประเด็นเรื่องโรคจิตเภทที่กำลังคุกคามหลายครอบครัวในสังคมไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม SLOTH จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง ‘The Different World’ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของผู้พิการที่มีจิตใจงดงามตรงข้ามกับผู้สมบูรณ์พร้อมแต่มีความคิดติดลบ
สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ: อ้อ สาวิตรี 0863389448

“Panasonic Kid Witness News”
โครงการ “Panasonic Kid Witness News สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค” หรือ “KWN” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของ Panasonic ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ จึงได้มีการขยาย โครงการไปทั่วโลก จนกระทั่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในทางสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิด เผยแพร่ความรู้นำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

*วัตถุประสงค์
-เพื่อผลักดันและสร้างกระแสให้กลุ่มเยาวชนทั่วไป หันมาให้ความสนใจด้านการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์มากขึ้น
-เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้น
-เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่าง สร้างสรรค์

*กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี

*ระยะเวลา
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคมของทุกปี

‘นักข่าว’ คืออีกหนึ่งอาชีพที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากเป็น ‘พานาโซนิค’ เปิดเวทีชวนน้องๆ เยาวชนระดับ ประถมและมัธยมศึกษาร่วมโครงการ “Panasonic Kid Witness News(KWN)” หรือ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค” ซึ่งได้ผ่านการเวิร์กช็อปเสริมทักษะและความรู้ด้านการผลิตสารคดีข่าวอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเฟ้นหาสุดยอด ‘เยาวชนคนข่าว’ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนำเสนอออกมาในรูปแบบของ ‘สารคดีข่าว’

ที่มาของโครงการ KWN จัดตั้งขึ้นครั้งแรกก่อนขยายไปทั่วโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1988 โดยประเทศไทยเริ่มจัดประกวดในปี 2004 เรื่อยมาจนล่าสุดถึง 13 ปี ในการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนคนข่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและโรงเรียนมัธยมชื่อดังทั่วประเทศส่งผลงานเข้าชิงชัยมากมาย ในหัวข้อ การสื่อสาร, สิ่งแวดล้อม และ กีฬา เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนไทยเข้าประกวดระดับนานาชาติ ในรอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่จะนำผลงานเข้าแข่งขันกับกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในรอบ Global Contest พร้อมทั้งยังมีเงินรางวัลทุนการศึกษาอีกกว่า 2 แสนบาท!
ขอขอบพระคุณที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Comments
Share Button