Share Button

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
กำหนดการจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

CR:กรมธนารักษ์

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มี 2 ลักษณะ ด้วยกัน คือ
1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท  จำหน่าย เหรียญละ 30,000 บาท
เนื้อทองคำ 96.5%   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม

2 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท  จำหน่าย เหรียญละ 1,600 บาท
เนื้อเงิน 92.5%   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
โทร.056-228676 ถึง 79 ต่อ 5902

CR:กรมธนารักษ์

ที่มา: กรมธนารักษ์

Facebook Comments
Share Button