Share Button

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กิจกรรม “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ณ สะพานภูมิพล 1 กรุงเทพมหานคร – สมุทรปราการ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล หนึ่งในโครงการที่พระองค์ให้ความสำคัญในเมืองหลวง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงาน “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 08.00 น. บริเวณสะพานภูมิพล 1 (กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ) ตามกำหนดการมีดังนี้ เวลา 05.00 – 06.00 น. ผู้ร่วมงานมาพร้อมกันบริเวณสะพานภูมิพล 1, สมเด็จพระพุทธชินวงศ์และพระสงฆ์ 999 รูป พร้อมกันบนอาสนะพิธี เวลา 06.00 – 06.19 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีและเชิญประจำที่แท่นด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 06.19 – 06.25 น. ประธานนำแสดงความอาลัยร่วมกับประชาชน พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เวลา 06.25 – 06.30 น. ประชาชนทุกคนร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา 06.30 – 07.00 น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวถวายสังฆทาน และถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 07.30 น. ประธานร่วมเขียนบัตรโปสการ์ดปฏิญาณทำความดีเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 50,000 คนแรก จะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข 9 และได้รับของที่ระลึก “จากดินของพ่อ สู่ดวงใจของคนไทย” จำนวน 19,999 ชุด ทั้งนี้จะปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ในเวลา 00.01 – 11.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามรายละเอียดที่แนบ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://5december.tourismthailand.org/ หรือโทรสายด่วน 1672

Facebook Comments
Share Button