Share Button

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 ถึง สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ความคืบหน้าโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าและจะเริ่มบวงสรวงราชรถในวันที่ 19 ธํนวาคม 2559 และตอกหมุดจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาศในเดือนธันวาคม 2559 เช่นกัน และหลังจากวันที่ 10 มกราคม 2560 จะทำการล้อมรั้วเพื่อลงฐานราก จะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2560 สำหรับการจัดพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ยังเป็นไปตามปกติ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่มีได้มีการล้อมรั้วก่อสร้าง

การออกแบบครั้งนี้กรมศิลปากรกำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ประการคือ
1.ต้องสมพระเกียรติ เพราะเป็นการถวายพระเพลิงของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากครั้งหลังสุดคืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อปี 2493 หลังจากนั้นมีเพียงพระเมรุของสมเด็จชั้นเจ้าฟ้า
2.ออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณยึดแบบสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะแบบของสมัยอยุธยาไม่มีรูปแบบที่เป็นหลักฐาน จึงดูแบบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
3.การออกแบบครั้งนี้ยึดหลักไตรภูมิ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมติเทพ ตามระบบเทวนิยม

ซึ่งจาก 3 แนวคิดหลักนี้ก็ปรากฎเป็นแบบพระเมรุมาศในครั้งนี้ คือแบบทรงยอดบุษบก 9 ยอด องค์หลักจะอยู่กึ่งกลางอันหมายถึงเขาพระสุเมรุ อีก 8 มณฑป ที่อยู่รายรอบนั้นหมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ อันหมายถึงระบบจักรวาล

ส่วนลวดลายประกอบ จะสะท้อนถึงเรื่องระบบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ทั้งชั้นครุฑ ชั้นเทพ หรือเทวดา รวมไปถึงสัตว์หิมพานต์ และเสาโคมใช้เสาครุฑ ครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ ซึ่งอวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ และขนาดของพระเมรุมาศในครั้งนี้จะใหญ่กว่า 4 ครั้งหลังที่ผ่านมา โดยพระเมรุมาศจะมีฐานกว้างด้านละ 60 เมตร สูง 50.49 เมตร และมีอาคารประกอบต่างๆ ทั้งพระที่นั่งทรงธรรม มีขนาดความสูง 20 เมตร ซึ่งจะสง่างามสมพระเกียรติ และจะนำโครงการในพระราชดำริ อาทิเช่น กังหันชัยพัฒนา เครื่องดันน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และอื่นๆ มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ คาดการณ์ว่าบริเวณงานจะรองรับผู้ร่วมงานประมาณ 7,400 คน

สำหรับการสร้างพระโกศจันทน์ ขณะนี้แบบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะเป็นไปตามราชประเพณีทุกประการ ส่วนการสร้างพระโกศทองคำที่จะบรรจุพระบรมอัฐิ กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

s__41664520

s__41664521

s__41664522

s__41664525

s__41664526

s__41664529

กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นฝ่ายสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ ได้เตรียมเผยแพร่คำศัพท์เนื่องในพระราชพิธี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธี เช่น สื่อมวลชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประมาณ 10,000 ฉบับ และหลังจากที่ลงเสาเอกพระเมรุมาศ จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการจัดงานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงผลิตสารคดีแอนนิเมชั่นเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างพระเมรุมาศ และการเตรียมพระราชพิธีต่างๆเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้พระราชพิธีที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเกียรติยศของพระมหากษัตริไทย

ที่มา : คมชัดลึก ออนไลน์

Facebook Comments
Share Button