Share Button

ดูแล้วยิ้มไม่หุบ อยากให้ได้ดูกัน
เมื่อครั้ง พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าราชบริพาล ยิ้มพร้อมๆกัน พระองค์ทรงตรัสถามพระราชินี และ พระองค์ ทรง มีพระราชกระแสรับสั่ง “แม่ทัพนายกอง ยิ้มพร้อมกัน!! รัฐบาล ยิ้มพร้อมกัน!!” ….

Facebook Comments
Share Button