Share Button

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดชุด 2 วาระ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดชุด 2 วาระ ดังนี้
1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญอะกริคอลา ราคาเหรียญ 20 บาท
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ราคาเหรียญ 20 บาทimg_3154

CR:treasury.go.th
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย CR:treasury.go.th


หมายเหตุ

นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย

1 คน ต่อ 1 ชุด (ประกอบด้วย 2 เหรียญ)

(ท่านที่ใช้สิทธิในการแลกชุด 3 วาระแล้ว ไม่สามารถน าสิทธินั้นมาแลกชุด 2 วาระได้อีก)

Facebook Comments
Share Button