Share Button

กรมธนารักษ์ ได้จัดสรร เหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ. 2556 ให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,500 เหรียญ ทุกพื้นที่ และให้เริ่มจำหน่าย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งบางพื้นที่จะเริ่มจำหน่าย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ 23 พฤศจิกายน 2559 ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของแต่ละพื้นที่ ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนารักษ์พื้นที่ ในแต่ละจังหวัด โดย ให้ประชาชนทั่วไป บูชาเหรียญละ 200 บาท

CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th

 

 

 

 

 

CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th
CR:treasury.go.th

++ คุณลักษณะ +++

เหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ. 2556 เป็นเนื้อโลหะทองแดง รมดำ โดยมีทองแดงร้อยละ 95 มี น้ำหนัก 11 กรัม ความสูงของเหรียญ 30 มิลลิเมตร จำนวนผลิต : 400,000 เหรียญ

++ ประวัติ +++

โดยกรมธนารักษ์ จัดพิธีเทวาภิเษก(พิธีอธิษฐานจิต) ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2556 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม เวลา 16.00 น.มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมภาวนาวิกรม(เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทั้งนี้ จะนำพระคลังในพระคลังมหาสมบัติลอยองค์ที่จัดสร้างแล้วเสร็จ และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ เข้าประกอบพิธีเทวาภิเษกในครั้งนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มกระจายส่งมอบพระคลังมหาสมบัติลอยองค์ให้กับประชาชนที่สั่งจองบูชาเอาไว้ทั่วประเทศ

เริ่มเปิดให้บูชาตั้งแต่

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด อาทิ
หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 02-282-4109
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม6 กรุงเทพมหานคร โทร 02-6186340
หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 02-565-7966 และ 02-565-7944
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 054-449-512

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป (จนกว่าเหรียญจะหมด) อาทิ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ชั้น 3 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 077-571-691 – 2
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังใหม่) ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 037-454-049
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเออเมือง จังหวัดสุโขทัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 055-611-246

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป (จนกว่าเหรียญจะหมด) อาทิ
สำนักงานธนำรักษ์พ้ืนที่อุทัยธานีศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ช้้น 2

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 036-391470

Facebook Comments
Share Button