Share Button

ธนารักษ์พื้นที่ นนทบุรี เริ่มเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30น. เป็นวันแรก คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดที่ยังมีเหรียญที่ระลึกให้แลกมากที่สุดในปัจจุบัน สอบถามโทร 02-580-0729

CR:กรมธนารักษ์
CR:กรมธนารักษ์

Facebook Comments
Share Button