Share Button

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหรียญเดี่ยว จำนวน 3,000 เหรียญ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดสิทธ์ิให้แลก 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
cala
จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชที่สนใจจะเก็บเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7531 0491 ในวันและเวลาราชการ.

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button