Share Button

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รับบัตรคิว เวลา 7.00 น. เริ่มจ่ายแลก เวลา 8.30 – 15.30 น. จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก
coin0
ประเภทจัดชุด ประกอบด้วย

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา ชนิด 20 บาท
  2. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
  3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

ประเภท เหรียญเดี่ยว คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแอกริโคลา ราคา 20 บาท

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button