Share Button

กรมธนารักษ์ มีนโยบาย ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ รวม 4 วาระในวันจันทร์ที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดให้จ่ายแลกประเภทจัดชุดจนหมดก่อน แล้วจึงจ่ายแลก เหรียญเดี่ยว และจ่ายแลกไม่เกิน 500 คิว
mailc
สิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก
ประเภทจัดชุด ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้
coin

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา ชนิด 20 บาท
  2. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
  3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

ประเภท เหรียญเดี่ยว คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้า ราคาจ่ายแลก 20 บาท
cala

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button