Share Button

#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรารังสิต (โรงกษาปณ์ รังสิต) ในวันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ แบ่งเป็น สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ในแต่ละวัน และผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อจองคิวไว้
15037102_1683854638592889_5075971018074783416_n
สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ มีสิทธิ์แลกเหรียญที่ระลึกได้ ดังนี้
1. เหรียญ 10 บาท 100 ปี โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก (ไม่จำกัดจำนวน)
2. เหรียญ 50 บาท วาระ 5 รอบ พระบรมโอรสาธิราช (ไม่จำกัดจำนวน)
3. เหรียญ 50 บาท วาระ 84 พรรษา ราชินี (ไม่จำกัดจำนวน)
4. เหรียญประเภทขัดเงา (รายการท่านละไม่เกิน 2 เหรียญ)
– 20 บาท นิกเกิล วาระ 120 ปี พระบรมราชชนก ราคาจ่ายแลก 200 บาท
– 800 บาท เงิน วาระ 120 ปี พระปกเกล้าฯ รัชกาลที่7 จ่ายแลก 1600 บาท
– 800 บาท เงิน วาระ 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสธิราช จ่ายแลก 1600 บาท
– 800 บาท เงิน วาระ 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ จ่ายแลก 1600 บาท
– 16000 บาท ทอง วาระ 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จ่ายแลก 30,000 บาท
5. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดชุด ใน 3 วาระ วาระละ 1 เหรียญ (ท่านละ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อจองคิวไว้ สามารถแลกได้ เฉพาะเหรียญที่ระลึกจัดชุดไว้ให้เท่านั้น โดยจะ จ่ายแลกเพียง 1000 ชุดต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดชุด ใน 3 วาระ วาระละ 1 เหรียญ (ท่านละ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8.30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9.00น.
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button