Share Button

ธนารักษ์พื้นที่แพร่ เตรียมเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้
img_2747
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เตรียมเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน, เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเหรียญที่ระลึกรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม รวม 3 วาระ ชุดละ 60 บาท ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก ธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เตรียมเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่ได้รับการจัดสรรจากกรมธนารักษ์เพิ่มเติม จำนวน 3 วาระ ได้แก่ เหรียญที่ระลึกครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน, เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, เหรียญที่ระลึกรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยทั้งหมดเป็นเหรียญชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกในราคาชุดละ 60 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายเหรียญให้กับประชาชนที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างทั่วถึง จึงจำกัดจำนวนการจ่ายแลกเพียงคนละ 1 ชุดเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแหลกเหรียญฯ จะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบของกรมธนารักษ์ และจะไม่สามารถใช้เลขประจำตัวนั้นไปทำการแลกเหรียญชุดดังกล่าวได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อื่นอีก

โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ จะเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกทั้ง 3 วาระ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับบัตรคิว เวลา 07.30 น. และเริ่มจ่ายแลกตามลำดับในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ชั้น 2 ศากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) และหากได้รับการจัดสรรเหรียญที่ระลึกในวาระอื่นๆ จากกรมธนารักษ์อีก สำนักงานฯ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button