Share Button

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กรมธนารักษ์ ออกมาชี้แจง เกี่ยวกับ เหรียญ “ทรงยินดี” ผ่านทาง เฟสบุ๊ค กรมธนารักษ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

20161113jiggaban15042201_1248502985172236_8966301009702126816_o

ที่มา : @กรมธนารักษ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

Facebook Comments
Share Button