Share Button

 หน่วยจ่ายแลกเหร๊ยญกรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดชุด ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ มาจัดแลก ชุดละ 60 บาท จำนวน 1000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

ให้แลกเพียงคนละ 1 ชุด15037102_1683854638592889_5075971018074783416_n

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด
โดยจัดเป็นชุด 5 เหรียญ ราคาชุดละ 100 บาท ประกอบด้วย

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชนิด 20 บาท
  2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา ชนิด 20 บาท
  3. เหรียญที่ระลึก 80 พรรษา ชนิด 10 บาท
  4. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน ชนิด 20 บาท
  5. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ 80 พรรษา ชนิด 20 บาท

ให้แลกเพียงคนละ 1 ชุด กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อขอแลกด้วย รายละเอียด ติดต่อ 037-454049

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกาศ วันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2559  จะนำเหรียญกษาปณ์จัดชุด ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ มาจัดแลก ชุดละ 60 บาท จำนวน 4000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

กำหนดจ่ายเหรียญ แบ่งเป็น 5 วัน โดยให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีแสดงเลขบัตรประชาชนมาใช้ในการลงทะเบียนจองคิว
วันที่ 14 พ.ย. 2559 จ่ายจำนวน 800 คิว
วันที่ 15 พ.ย. 2559 จ่ายจำนวน 800 คิว
วันที่ 16 พ.ย. 2559 จ่ายจำนวน 800 คิว
วันที่ 17 พ.ย. 2559 จ่ายจำนวน 800 คิว
วันที่ 18 พ.ย. 2559 จ่ายจำนวน 800 คิว

piccccc
CR: สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด โดยแบ่งเป็น ประเภทจัดชุด และ ประเภท เหรียญเดี่ยว กำหนดสิทธิการจ่ายแลกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 คน ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก สอบถามเพิ่มเติม 056-411156
ประเภทจัดชุด ประกอบด้วย

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา ชนิด 20 บาท
  2. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
  3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท

ประเภท เหรียญเดี่ยว คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแอกริโคลา ราคา 20 บาท

t20161110124650_5770
CR: สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 –  ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญ์กษาปณ์ที่ระลึกฯ ในโอกาสต่างๆ ในรัชกาลที่ ๙  ตั้งแต่ 8.30 น. ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก สอบถามเพิ่มเติม 044-243672

article_20161111090032
CR: สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 – ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จะเปิดจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใน 3 วาระ มาจัดแลก ซึ่งประกอบด้วย
1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท
2. เหรียญเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ร.9 ราคา 20 บาท
3. เหรียญรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินฯ ราคา 20 บาท
โดยเปิดแจกบัตรคิว เวลา 8.30 น. และเริ่มจำหน่ายแลกตามคิวเวลา 9.00น.
ผู้ที่ประสงค์จะแลกเหรียญให้นำบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันจำหน่ายแลก

20161113jiggabanuntitled
CR: สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ
#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

#เช็ค #เวลา #รับบัตรคิว #ธนารักษ์ #พื้นที่ #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #3วาระ #จัดชุด #ทั่วประเทศ พร้อม #เบอร์ติดต่อ

Facebook Comments
Share Button