Share Button

เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค โพสผ่านเฟสบุํคส่วนตัว @Nitipong Honark ความว่า

เนื่องจากมีหลายท่านหลายกลุ่ม นำเพลง ต้นไม้ของพ่อ ไปขับร้องแทนความรู้สึกในปัจจุบัน ในหลายกรรมหลายวาระ


…ในฐานะที่เป็นผู้แต่งคำร้อง ฉันยินดี และขอแนะนำให้แก้ไขคำร้องได้ให้เหมาะสมกับกาลเวลา
“ผ่านมาแล้ว ห้าสิบปี…” แก้ไขให้เป็น “ผ่านมาแล้ว เจ็ดสิบปี…”

ส่วนทำนองก็แก้ไขหนึ่งตัวโน้ตเท่านั้น…จาก
“โด เร มี มี โด เร…” แก้ไขให้เป็น “โด เร มี โด โด เร…”
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นิติพงษ์ ห่อนาค
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เนื้อเพลง/ คำร้อง ต้นไม้ของพ่อ Original version

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว
และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกๆคน
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบ ออกผล
ให้เราทุกๆคน เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวัน ต่อไป

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจ พ่อกว้างกว่า
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอย รักษา
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญา ในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

ภาพจาก : http://teetwo.blogspot.com/
ภาพจาก : http://teetwo.blogspot.com/
Facebook Comments
Share Button