Share Button

หมอหนุ่มจิตอาสา หมอก้อง-พันตรี นายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ สละเวลาออกตรวจคนไข้มาร่วมงาน “เบาหวาน…รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ที่สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเนื่องในวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ณ ห้องแอสเตอร์ 3 โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


งานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ และ นายแพทย์เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ ร่วมให้ความรู้ แนะวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธี โดยหมอก้องบอกว่า “โรคเบาหวานเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ ครับ แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน ตอนนี้เราพบว่ามีคนไทย 1 ใน 11 รายที่เป็นเบาหวาน แล้วมี 5 รายใน 11 ราย ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวาน สถิติคนเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นทุกปีนะครับ แล้วก็เริ่มเป็นในคนที่อายุน้อยๆ ด้วย จะเพราะด้วยไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุด และที่สำคัญควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลอยู่เสมอ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นแล้วก็ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และป้องกันความพิการได้ ที่สำคัญหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อดูแลตัวเองและสุขภาพของคนใกล้ตัวกันนะครับ”

Facebook Comments
Share Button