Share Button

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกครั้ง ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสิน 1,550 แห่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของธนาคารฯ 8.30 น.เป็นต้นไป โดยเป็นชนิดธนบัตร 1 ใบราคา 100 บาทพร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตรจำหน่ายชุดละ 200 บาท

 

240784-1
นายชาติชาย กล่าวว่า จากการที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกค้าและประชาชนได้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเป็นการจัดพิมพ์และเปิดให้แลกตั้งแต่เมื่อปี2554 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากถึงกว่า 18,000 คน ทำให้ธนบัตรที่ธนาคารฯ เปิดให้แลกจำนวนกว่า 90,000 ฉบับหมดลงในวันเดียว1323244457

“จากการเปิดให้แลกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พบว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้แลกธนบัตรชุดนี้ และอยากแลกเก็บไว้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ธนาคารออมสินจึงได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีธนบัตรรุ่นนี้คงเหลืออยู่อีกหรือไม่ หากมีเหลือขอให้ธนาคารออมสินทำหน้าที่กระจายให้กับประชาชนที่ยังต้องการให้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งธนาคารออมสินได้รับแจ้งว่ายังมีธนบัตรรุ่นนี้อยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก ธปท. จึงได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เปิดจ่ายแลกให้ประชาชนเพิ่มเติม”นายชาติชาย กล่าว1323241250

แหล่งข่าวจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนบัตรที่ได้รับจากธปท.มีจำนวนหลักแสนฉบับ โดยในการเปิดแลกครั้งใหม่นี้จะกระจายไปยังประชาชนในต่างจังหวัดด้วย จึงให้สาขาทั้ง 1,550 แห่ง ช่วยดำเนินการ ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะให้ไม่เกินคนละ 5 ฉบับ เนื่องจากอยากให้เป็นดุลพินิจของแต่ละสาขาที่จะตัดสินใจเอง อาจจะให้คนละ 1-2 ฉบับ เพื่อกระจายให้ถึงมือประชาชนมากที่สุด

Facebook Comments
Share Button